EVA – egyszerűsített vállalkozói adó

EVA – egyszerűsített vállalkozói adó

2003-ban került bevezetésre az egyszerű vállalkozói adó, mellyel a nyilvántartási kötelezettség könnyebbé válhat. Ezt az adóformát csak 2018 december 20.-ig lehetett választani, illetve 2020.01.01.-én megszűnt.

EVA-t választhatók köre:

 • egyéni vállalkozók
 • egyéni cég
 • KKT,BT, KFT
 • szövetkezetek, lakásszövetkezetek
 • ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivő iroda
 • erdőbirtoksági társulat
 • végrehajtói iroda
 • EVA adóalanyiságot választásának feltételei az adóévre, adóévet megelőző évre és az azt megelőző évre

 • Az egyéni vállalkozó folyamatosan végezte tevékenységét: nem vonatkozik azokra az esetekre amikor az egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét illetve gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesül.
 • A cég nem alakult át: egyesülés, szétválás
 • Új tulajdonosok nem szereztek együttesen 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést
 • Az adóhatóság nem szabott ki bírságot nyugta-számla adásának elmulasztása miatt
 • Nem volt kötelezve műalkotásokra, használt ingóságokra, utazásszervezésre, régiségekre, gyűjteménydarabokra vonatkozó különleges adózási szabályok alkalmazására
 • A számviteli törvénynek megfelelően bevételt számolt el
 • Az áthárított áfá-val növelt éves bevétel nem haladta meg a 30 millió Ft-ot
 • Az adóévben nem folytat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai-ról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet vagy közvetett vámjogi képviselői tevékenységet
 • belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik
 • a cég tagjai magánszemélyek lehetnek csak
 • a tulajdonosok nem rendelkeznek más cégben részesedéssel
 • a vállalkozás adótartozása nem haladhatja meg az 1.000 Ft-ot
 • Az EVA adózási mód hatálya alá az adóévet megelőző év december 20.-áig lehet bejelentkezni a megfelelő formanyomtatvány benyújtásával.
 • EVA adóalanyiság megszűnésének lehetséges okai:

 • Ha a vállalkozás a következő évben nem akar EVA adóalany lenni, akkor az adóévet megelőző év december 20.-ig kell ezt bejelentenie
 • Ha a vállalkozás már nem felel meg a belépési feltételeknek (bekövetkezés előtti nap)
 • Ha a vállalkozásra bírságot szabnak ki számla- nyugtaadás elmulasztásáért, ellenőrzés akadályoztatásáért akkor a határozat jogerőre emelkedés napjával megszűnik az EVA adóalanyiság
 • Az EVA adóalanyiság megszűnését követő 4 évben nem lehet újra ezt az adózási formát választani
 • Az EVA adózás az alábbi adónemeket váltja ki:

  Egyéni vállalkozó esetében:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó
 • vállalkozói osztalékalap utáni adó
 • általános forgalmi adót
 • Gazdasági társaságok, egyéni cégek esetében:

  • társasági adó
  • tagnak jutott osztalék utáni személyi jövedelemadó
  • a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadó
  • általános forgalmi adó

  EVA mértéke:

  • A bevétel 37 %-a
  • Abban az esetben, ha az éves bevétel értéke meghaladja a 30 millió forintot, akkor az EVA mértéke 50%-ra emelkedik

  Egyéni vállalkozás könyvelés Budapesten a Kontír Professional Kft könyvelő irodánál.