KATA-Kisadózó vállalkozások tételes adója

KATA-Kisadózó vállalkozások tételes adója

2013. januártól került bevezetésre a kisadózó vállalkozások tételes adója, röviden KATA. Bizonyos cégek, vállalkozások adózása egyszerűbbé és költséghatékonyabbá válhat ezen adózás választása esetén.

Kik választhatják a KATA adózást:

 • egyéni vállalkozók
 • egyéni cégek
 • csak magányszemélyekből álló betéti társaságok és közkereseti társaságok
 • 2018-tól ügyvédi iroda
 • Vannak bizonyos körülmények, amelyek gátolhatják a KATA választásában. Ha a vállalkozás adószáma az adóévet megelőző két évben fel volt függesztve, vagy törölve volt nem tartozhat a KATA alá. További kizáró körülmény, ha a vállalkozás saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerzett. A KATA választásához legalább 1 főt be kell jelenteni kisadózóként, akinek a társasági tevékenységben személyesen közreműködő személynek kell lennie. A vállalkozás egyszerre több kisadózót is bejelenthet.

  Bizonyos feltételek betartására fontos odafigyelnünk, ha nem akarunk elesni a KATA-s adózás adta lehetőségektől. Ez azért is fontos, mert ha valakinek bármilyen okból megszűnik a kisadózói státusza, akkor 2 évig nem választhatja újra ezt az adózási formát.

  A 2012. évi CXLVII. törvény alapján a KATA adózó vállalkozások az ugyanazon partnernek egy év alatt kiállított, 1 millió forint értékhatárt átlépő számlákról adatszolgáltatásra kötelesek. A cég adótartozása nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot az év utolsó napján. Figyelni kell, hogyha a társaság Kft-vé alakul, vagy a kisadózó kilép a cégből, akkor a KATA adómódozatra való jogosultság érvényét veszti.

  A KATA egyik nagy előnye a többi adózással szemben, hogy naptári hónapra választható. A bejelentést követő hónap első napján létrejön a KATA adóalanyiság.

  Adó mértéke:

  • Főállású kisadózó: 50.000 Ft/hó (társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot szerez)
  • Mellékállású kisadózó: 25.000 Ft/hó
  • 12 millió Ft feletti éves bevétel 40 %-a
  • Emelt összegű adó: 75.000 Ft/hó

  Kiváltott közterhek:

  • Vállalkozói személyi jövedelemadó
  • Osztalékadó
  • Társasági adó
  • Személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás, járulékok
  • Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás
  • Mellékállású kisadózónak minősül az a személy, aki az alábbiak közül legalább az egyik feltételnek megfelel a teljes tárgyhóban:
  • legalább heti 36 órás munkaviszonyban áll
  • 1997. évi LXXX. törvény szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül
  • külföldön biztosított személy
  • olyan magánszemély, aki rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásában részesül
  • a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll
  • 2018-tól a nappali tagozatos hallgatók
  • Amely hónap egészére a kisadózóra fennáll az alábbiak egyike, a vállalkozás nem köteles a kisadózó utáni adó megfizetésére:
  • Táppénzben, baleseti táppénzben, GYES-ben, GYED-ben, ápolási díjban, terhességi-gyerekágyi segélyben részesült.
  • Katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona
  • Fogvatartott
  • Egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti

  KATA könyvelés Budapesten a Kontír Professional Kft könyvelői irodánál.