KIVA - Kisvállalati adó

KIVA - Kisvállalati adó

2013-tól a KATA mellett a kisvállalati adó (KIVA) is bevezetésre került.

KIVA-t választható adóalanyok:

 • Egyéni cégek
 • Kkt-k
 • Kft-k
 • Bt-k
 • Zrt-k
 • szövetkezetek
 • lakásszövetkezetek
 • erdőbirtoksági társulat
 • végrehajtói iroda
 • ügyvédi- és közjegyzői iroda
 • külföldi vállalkozók
 • belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy
 • szabadalmi ügyvivő iroda
 • További feltételek teljesülése szükségesek a KIVA adózási módozat igényléséhez:

 • 2017-tőlt a megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszám nem haladhatja meg az 50 főt (korábban 25) , melyet a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott útmutató alapján kell meghatározni. (https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/utmutato_a_munkaugy_statisztikai_adatszolgaltatashoz_20150101.pdf)
 • Az adóévet megelőző évben az elszámolandó bevétel nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén ennek időarányos részét kell figyelembe venni). Bevételként az alábbiak számítanak: értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek összege.
 • A vállalkozás üzleti évének mérlegforduló napja december 31.

  Ha az adóévet megelőző 2 évben a cég adószámát jogerősen, véglegesen törölték, akkor szintén nem választhatja ezt az adózási formát.

  Kapcsolt vállalkozások esetén az előbbi kritériumoknak együttesen kell teljesülnie.

  A kisvállalati adózás adóévre igényelhető. Év közben is lehet választani a KIVA adózást, amely a választást követő hónap első napján lép érvénybe. Ilyenkor azonban az adott naptári éven belül keletkező önálló üzleti év okán teljesítendő számviteli kötelezettségekkel kell számolnia.

  A KIVA adóalanyiság megszűnésének egyik módja, ha a vállalkozás vissza akar térni a társasági adó hatálya alá.

  Bizonyos feltételek eredményezhetik a KIVA adóalanyiság megszűnését:

  • Az átlagos statisztikai létszám meghaladja a 100 főt
  • Az éves bevétel meghaladja a 3 milliárd Ft-ot
  • Ha az adóalany NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása meghaladja az 1 millió forintot a naptári negyed év utolsó napján
  • Adóalany adószámának felfüggesztő/megszüntető eljárásának jogerőre való emelkedéséig
  • Ha az adóalany terhére bírságot állítanak ki számla-nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért, igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért
  • Abban az esetben, ha a vállalkozás elveszti KIVA adóalanyiságát, 2 évig nem választhatja újra ezt az adózási formát.

  A kisvállalati adó mértéke 2018. január 1.-től 11%

  A kisvállalati adó az alábbiakat váltja ki:

  • Társasági adó
  • Szociális hozzájárulási adó
  • szakképzési hozzájárulás

  Adótanácsadás Budapesten a Kontír Professional Kft könyvelő irodánál.