Korábban már írtunk cikket arról, hogy az 2002. évi XLIII. törvénnyel hatályba lépett egyszerűsített vállalkozói adózási forma (eva) 2020. január 1-el megszűnik. Azon vállalkozók, akik a gazdasági tevékenységüket tekintve eddig eva-alanyoknak minősültek, a törvény megszűnésével Áfa-alanyokká válnak. Az Áfa törvény szerint az adóalanynak nyilatkozattételi kötelezettsége van, melyet 2020. január 15-ig köteles megtenni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. A nyilatkozatban ki kell térni a választott adózási módra, az adó megállapítás különös módjának alkalmazására és az adómentes tevékenységek végzésére. Amennyiben valaki a nyilatkozattételt elmulasztja, arra az Áfa-törvény általános rendelkezései lesznek érvényesek.

A következő évtől az Áfa törvény is módosul és, habár csak igen szűk körben, lehetőség nyílik a behajthatatlan követelések áfa tartalmának visszaigénylésére. Ezen kívül az Áfa 5 millió forintig visszaigényelhető lesz azon személyek számára, akik falun élnek és vagy új házat vásárolnak, építenek, vagy meglévő házat felújítanak. Az Áfa visszaigénylési kérelmet 2022. július 30-ig lehet majd leadni.

Néhány új rendelkezés csak 2020. július 1-jétől lép majd érvénybe. A munkavállalók bruttó béréből levonásra kerülő járulékok összevonásra kerülnek társadalombiztosítási járulék néven. A társadalombiztosítási járulék tehát 18,5% lesz, amely úgy áll össze, hogy a munkaerő-piaci járulékot (1,5%), nyugdíjjárulékot (10%) és az egészségbiztosítási járulékot (7%) összeadjuk. Jelenleg csak a munkaviszonyban álló nyugdíjasokra érvényes, hogy a bérüket csak 15%-os személyi jövedelemadó terheli, azonban július 1. után már minden munkavégzésre irányuló jogviszonyban a nyugdíjas járulékmentesség alá esik.

Idén várhatóan 8-9%-kal fog emelkedni az átlagkereset. A bruttó minimálbért 161 000 Ft-ra emelték, melyből 53 935 Ft társadalombiztosítási járulék és személyi jövedelemadó kerül levonásra, így 107 065 Ft-ot fognak kézhez kapni a munkavállalók. A garantált bérminimum emelt összege pedig idén eléri a bruttó 210 600 Ft-ot. Az emelkedés így mind a két esetben 8-8%-os.

Az online számlázással és számla adatszolgáltatással kapcsolatban hozott új szabályzat két lépésben fog érvénybe lépni. Az első változások idén július 1-től hatályosak. A számla kiállítására ezentúl a teljesítés után 8 nap áll majd rendelkezésre 15 helyett.. A számla kötelező adattartalmára vonatkozó szabályzat azzal bővül, hogy ezentúl minden számlán fel kell tüntetni a belföldi nyilvántartásba vett számlabefogadó adóalany adószámának első nyolc számjegyét. Az adatszolgáltatás köre is bővül, és jövőre már adatot kell szolgáltatni minden olyan számláról vagy számlával egy tekintet alá eső okiratról, melyet egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön teljesített szolgáltatásnyújtásról vagy termékértékesítésről állítottak ki (kivéve a közösségen belüli adómentes termékértékesítésről). A szabályzat második lépése jövő év januárjától, tehát 2021-től lesz hatályos. Az adatszolgáltatás kötelezettségét kiterjesztik a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra is, illetve minden szolgáltatásnyújtásról, termékértékesítésről kibocsátott vagy kiállított számlára és számlával egy tekintet alá eső okiratra.

Ezen túl idén 13%-ról 12%-ra mérséklődik a kisvállalati adó mértéke a kis- és középvállalkozások számára. A szálláshelyek adója 9 százalékponttal csökkent, így 18% helyett csak 9%-ot kell majd befizetni. 2020-tól pedig élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élveznek a négygyermekes családanyák.

Forrás: adozona.hu, mkvkok.hu, ado.hu, portfolio.hu, hirado.hu