Áfabevallás-kiajánlási szolgáltatás és online számlaadat-szolgáltatás

Magyarország idén az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallási-kiajánlási szolgáltatást, amellyel a vállalkozók válláról jelentős terhet vehet le. Mivel júliustól az adóhatóság több mint félmillió vállalkozás részére készíti el majd - a rendelkezésre álló számlainformációk alapján - az áfa-bevallási tervezetét. A tervezetben megállapításra kerül a fizetendő adó nagysága, valamint a hatóság az áthárított előzetesen felszámított áfa alapján a levonható adóra is javaslatot tesz. A tervezet adatait az adózónak szükség szerint kell módosítania és javítania. Az adóhatóság által elkészített áfa bevallási tervezet, a személyi jövedelemadó bevallás tervezettel ellentétben, csak az érintett adózó ellenőrzése és elfogadása után lesz valódi bevallás, nem válik elfogadottá automatikusan a határidő lejártával.

A kezdő vállalkozások további könnyítéssel is számolhatnak, mint például, hogy a speciális, személyre szabott tanácsadás, más néven a mentorálás időszaka az eddigi félévről egy évre nő.

Január elsejétől az online számlaadat-szolgáltatás hatályát kiterjesztették, így már a magánszemélyek és a külföldiek számára kiállított számlákat is magába foglalja. Három hónap türelmi idő segíti az erre való átállást.

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, azaz az EKÁER

Szintén január 1-jétől teljes egészében megszűnik a jelentési kötelezettség az EKÁER kritériumai szerint kockázatosnak nem minősülő termékek esetében. A továbbiakban az EKÁER hatálya alá már csak a megállapított értéket vagy tömeghatárt meghaladó úgy nevezett „kockázatos termékek” tartoznak.

Az EKÁER által előírt kötelezettségek hibás vagy hiányos, valamint elmulasztott teljesítése esetén a már eddig is alkalmazott, az áru értékének 40%-ig terjedő elmulasztási bírság lesz kiszabható.

Elektronikus kereskedelem

A július elsejétől hatályos elektronikus kereskedelmet szabályozó határozatok az Európai Uniós jogharmonizáció révén jött létre. A változások elősegítik az adminisztrációs és adófizetési ügymenet egyszerűbbé válását, továbbá a rendeltetési tagállam szerinti adóztatás erősítését.

Az uniós távértékesítéseknél annak rendeltetési helye szerint adóztatandó a termék a hatályos főszabály megfogalmazása szerint. Az egységesen meghatározott 10 ezer eurós értékhatárt meg nem haladó értékesítés esetében a teljesítés helye a letelepedés szerinti tagállam. Azonban az adózó a már említett értékhatár alatt is választhatja a fő szabály szerinti adózást. Az értékhatár feletti értékesítés esetében a végső felhasználó letelepedése szerinti állam áfakulcsát kell alkalmazni.

Ezenfelül a harmadik országból, azaz nem Európai Uniós tagállamból érkező, 22 euró összeghatárt el nem érő import küldemények áfamentessége megszűnik, ezekre az árukra majd vám-árunyilatkozatot kell benyújtani.

Építőipart és a munkaerő-kölcsönzést érintő szabályok

Január elsejétől az újépítésű lakások értékesítésénél alkalmazott 5%-os áfakulcs újra bevezetésre kerül. A szabályozás 2022.12.31-ig hatályos.

A munkaerő kölcsönzéshez kapcsolódó fordított áfa kivezetésre kerül, ellenben az építőipari tevékenységhez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés fordított adózása továbbra is fennmarad.

Kisvállalati adó, más néven a KIVA

Az új rendelkezés értelmében 2021-től a kisvállalati adókulcs mértéke 11% lesz, emellett 3 milliárd forintra emelkedik a kisvállalati adóalanyiság bevételi és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára, és 6 milliárd forintra a kilépési értékhatára.

Kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a KATA

A 2021. január 1-től életbe lépő szabályozás szerint az egyes cégek 40%-os büntetőadó befizetésére kötelezhetőek, ha egy évben egy KATA-s adóalanytól 3 millió forintot meghaladó értékben valamilyen szolgáltatást vesz igénybe vagy terméket vásárol. Tehát a büntetést nem a KATA-s vállalkozó fizeti meg, hanem a termék vagy szolgáltatás megrendelője. Külföldi vevő esetében azonban már a büntetés a kisadózót terheli.

Személyi jövedelemadó kedvezmény, avagy a személyi kedvezmény

Az adókedvezmények egyszerűbb igénybevétele miatt a személyi kedvezményt a továbbiakban már nem adókedvezményként, hanem az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként a minimálbér harmadáig lehet érvényesíteni, ugyanúgy, mint a családi adókedvezményt. Azonban az igénybevétel feltételei és az összege változatlanok maradnak.

Munkáltatói juttatások

Januártól egyesítésre kerül az állami alkalmazásban lévő és a magánszféra dolgozóinak rekreációs keretösszege, amely így éves szinten 450.000 Ft lesz. A Széchenyi Pihenőkártyák, közismertebb nevükön a SZÉP-kártyák keretösszegei és adózása is módosításra kerültek. 2021. január 1.-én és 2021. június 30.-án 400.000.- illetve 800.000.- Ft-ra emelkedik, ráadásul az egyes zsebek értékhatárai is növekednek. A SZÉP-kártya keretösszegeinek szociális hozzájárulási adómentessége 2021. június 30-ig áll majd fenn, utána a szochó mértéke 15,5%-os lesz.

Fejlesztési tartalék és adókedvezmény

A járványhelyzet okozta gazdasági visszaesést ösztönző intézkedések egyike a fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső határának megszüntetése, ezáltal az adókedvezmény a nyereség teljes összegéig érvényesíthető.

A kisvállalkozások a fejlesztési adókedvezményt már akár 200 millió forintos, míg a középvállalkozások 300 millió forintos beruházás esetén vehetik igénybe.

Telephely szabályok

A telephely keletkezésével kapcsolatos rendelkezések is szigorodnak idén, így ezentúl egy külföldi társaság Magyarországon végzett tevékenysége adókötelezettséget vonhat maga után. A jogszabály értelmében a külföldi társaságok Magyarországról nyújtott szolgáltatása telephelyet keletkeztet, feltéve, hogy a szolgáltatás időtartama egybefüggően vagy megszakításokkal a 183 napot meghaladja bármely 12 hónapos időszakban.

Ugyanakkor az Európai tagállamokkal kötött kettős adóztatást kizáró egyezményes helyzetben a külföldi vállalkozásnak Magyarországon minden esetben telephelye keletkezik, ezáltal Magyarországhoz köthető tevékenysége adóköteles lesz, ha a társasági adó jogszabályai ezt nem tennék kötelezővé, ellenben a már említett egyezmény alapján erre lehetőség van.

Helyi iparűzési adó, vagyis a HIPA

Azon építési tevékenységet, amely nem haladja meg a 180 napot, már nem terheli az úgy nevezett ideiglenes jellegű tevékenységi utáni iparűzési adó. Ezenkívül a kormányfő bejelentése szerint egyes egyéni vállalkozó, illetve a kis- és középvállalkozások esetében a HIPA január elsejétől a felére csökken. Ezen felül a vállalkozásoknak az állami adóhatósághoz 2021-től elegendő egy egységesített formanyomtatványon benyújtani adóbevallásukat. Továbbá módosult az adóalap-megosztási szabályozás, amelynek értelmében a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni.

Gépjárműadó

Januártól az önkormányzatok feladatkörébe tartozó gépjárműadó vonatkozásában végzett adóhatósági feladatok állami adóhatóság fennhatósága alá kerülnek.

Magánszemélyek elektronikus adóelőleg nyilatkozata

A magánszemélyek a hatályos törvénymódosítás értelmében - akár ügyfélkapu-regisztrációval, e-személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással - elektronikus formában is elküldhetik adóelőleg nyilatkozatukat.

Jövedéki adó

Valamennyi dohánytermék esetében a jövedéki adó januárban, valamint áprilisban emelésre kerül. Ezzel ellentétben minden magánfőző a tárgyévben háztartásonként legfeljebb 86 literig adómentesen párlatot állíthat elő. Ez a mennyiség a bérfőzésre is vonatkozik.

Egyéb törvényi módosítások, új rendelkezések

Azonnali adófizetési könnyítések értékhatára

A megbízható adózók számára az azonnali adófizetési könnyítések értékhatára a korábbi 1,5 millió forintról a duplájára, tehát 3 millió forintra emelkedik. A magánszemélyek a 12 havi automatikus részletfizetési lehetőséget már 1 millió forintig vehetik majd igénybe, továbbá magánszemélyek esetében a személyi jövedelemadó bevalláskor a szja és szochó pótlékmentes részletfizetés 500 ezer forintig igényelhető. Ezzel a lehetőséggel 12 hónapig élhetnek.

Ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó szabályok

Az a külföldi személy, amely a jogszabály szerint adóügyi szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel vagy telephellyel, nem mentesülhet az ellenőrzött külföldi társaság minősítése alól.

Járványügyi szűrővizsgálat, védőoltás

Az adómentessé vált védőoltás mellett a járványügyi szűrővizsgálat (a vizsgálat időpontjától függetlenül) is adómentessé válik majd.

Csoportos adóalanyiság

A törvény szerint az adóalanyok maguk választhatják meg a csoportos adóalanyiság kezdeti vagy megszűnésének időpontját, valamint, hogy valamely tag mikortól kíván csatlakozni, illetve kiválni a csoportból. Továbbá a csoport váltás folyamatosságára is lehetőséget teremt.

Energiahatékonysági beruházások

2021-től az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások, felújítások után igénybe vehető adókedvezmény személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlásakor már nem vehető igénybe. A törvény értelmében ez a nagy rakodóterű személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik.

Illetékmentesség

Számos, az illetéktörvényben meghatározott elsőfokú hatósági eljárások illetékkötelezettsége megszűnik. Egyes okmányok, illetve adó és értékbizonyítvány kiadására, továbbá jogorvoslati eljárása indítására továbbra is illetékfizetési kötelezettség vonatkozik.

Reklámhordozók építményadója

A helyi építményadó kötelezettség a reklámhordozók vonatkozásában megszüntetésre kerül.

Legfőbb források: net.jogtar.hu, portfolio.hu, ado.hu, mkvkok.hu