Ha a vállalkozás elmulasztja befizetni a kötelező hozzájárulást, akkor először felszólítást kap a kamarától. Ha a vállalkozás nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének 5 napon belül, akkor az adóhatóság (NAV) adók módjára hajtja be az összeget, mivel a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül.

A hozzájárulás befizetésének lehetséges módjai banki átutálás, készpénz befizetés, „sárga postai csekk”.

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett vállalkozások térítésmentesen vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben
  • üzleti partnerkeresés
  • pályázatfigyelés

A 2009. évi CXV. tv. alapján az alábbi tevékenységekre nem vonatkozik a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség:

  • magán-állatorvosi tevékenység
  • ügyvédi tevékenység
  • egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység
  • közjegyzői tevékenység
  • önálló bírósági végrehajtói tevékenység

Alapítványokat, egyesületeket, szövetségeket, valamint azon vállalkozásokat, amelyek a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény hatálya alá tartoznak, szintén nem terheli fizetési kötelezettség.

Ha az egyéni vállalkozó már tárgyév január 1.-jén szüneteltette tevékenységét, akkor a hozzájárulás mértékét elegendő a tevékenység újbóli megkezdése utáni 5 napon belül megfizetni.