A jelenlegi járványhelyzet a magyar gazdaságban érzékelhető visszaesést hozott, azonban a Profession.hu és az EY elemzése szerint Magyarországon a könyvelés, illetve a könyvvizsgálat ez idáig válságálló, stabil szakmának bizonyult. Az EY HR vezetője, Lázár Gábor szerint ezeken a területeken leginkább az erőforrás, nem pedig a feladatok hiánya okozza a problémákat, hiszen a vállalkozások beszámolási kötelezettségük alól a kormánytól mentességet nem kaptak, továbbra is kötelességük a Számviteli törvény és egyéb könyvelési, adózási rendelkezések által kiszabott feladatokat ellátni. Ráadásul a szakma elöregedni látszik: sokan mennek nyugdíjba, és kevés az utánpótlás. Ebből az következik, hogy még mindig nagy igény van számviteli tudással rendelkező szakemberekre.

Különbség könyvelő és mérlegképes könyvelő közt

Ahhoz, hogy jobban megértsük a mérlegképes könyvelők munkájának fontosságát, nem árt tudni, hogy mi a különbség a mérlegképes könyvelő és könyvelő közt. A könyvelők feladatai a vállalkozások, cégek gazdasági eseményeivel összefüggő számviteli és pénzügyi tevékenységek ellátása: tehát számlák rögzítése, ellenőrzése (hogy megfelel-e az aktuális törvényi szabályozásoknak); nyilvántartások vezetése; kimutatások készítése; hatósági adatszolgáltatás. A mérlegképes könyvelők további feladata és felelőssége, az előbb felsoroltak mellett: az adózási és számviteli törvények, jogszabályok ismerete és teljes körű alkalmazása; számviteli politika kialakítása; vállalkozások, cégek féléves vagy éves mérlegének, beszámolók, adóbevallások határidőre történő elkészítése és beadása is. Lényeges különbség, hogy csak mérlegképes könyvelők végezhetnek üzletszerűen számviteli szolgáltatásokat.

Másik jelentős eltérés, hogy a könyvelő a mérlegképes minősítés megszerzését követően bekerül a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásba, amely többek közt feltünteti a képesítés érvényességét, a könyvelő lakcímét, elektronikus és telefonos elérhetőségeit, továbbá a megszerzett nyelvtudás szintjét. Ezen felül a mérlegképes könyvelők felügyeleti szervvel rendelkeznek, ami megszabja, hogy a könyvelők évente kreditrendszerű képzéseken vegyenek részt. A 2020. január 1-től hatályos 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet értelmezése szerint „a továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie.” Azok sikertelen elvégzése a könyvelő jogköri tevékenységének megszüntetésével jár. Továbbképzésre a folyamatosan változó jogszabályok és a számítógépes könyvelőprogramok folytonos fejlesztése miatt van szükség.

Felelősségbiztosítás és titoktartási kötelezettség

A könyvelőnek (vagy könyvelő irodának) célszerű rendelkeznie szakmai felelősségbiztosítással. A biztosítás az ügyfél és a könyvelő közös érdeke. Ez a fedezet biztosítja, hogy a könyvelő munkája során véletlenül elkövetett mulasztások, hibák esetén az okozott károkért a biztosító fizet, és nem a vállalkozó vagy a könyvelő. A biztosító kizárólag a könyvelő mulasztásából fakadó károkért fizet, a vállalkozó hibájából adódó károkat nem téríti meg. A könyvelési szerződésben fontos előre meghatározni, hogy a szerződést kötő felek felelőssége meddig és mire terjed ki.

Továbbá az ügyfél és a könyvelő viszonylatában elengedhetetlen a titoktartási kötelezettség, hiszen az üzleti titokhoz való jog megsértésének súlyos következményei lehetnek, akár sérelemdíj vagy kártérítés formájában.

Könyvelők jelentősége

Tehát kijelenthető, hogy a könyvelők mind a hatóságok és a cégvezetés felé nagy felelősséggel tartoznak. A naprakész tudás mellett olyan mentális képességekkel kell rendelkezniük, mint a terhelhetőség, önállóság, analitikus gondolkodásmód, kitartás vagy a monotonitástűrés. Továbbá a könyvelők és ügyfeleik kapcsolatának szerves részét képezi a megfelelő kommunikáció (informatív tájékoztatás és tanácsadás). Hiszen az ügyfeleiknek tisztában kell lenniük a hatályos jogszabályváltozásokkal és a gazdasági környezet rájuk mért hatásaival.

Tudásukkal elősegíthetik a vállalkozás adózási és vagyongazdálkodási színvonal fejlesztését, tőkeköltségeinek csökkentését, valamint a cégtulajdonosok betekintést nyerhetnek vállalkozásuk pontos vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetébe. A precíz könyvelés megléte nem csak a bírságok elkerülése véget fontos, hanem a közbeszerzési és Európai Uniós támogatások elbírálási feltételei közé tartozik, hogy a pályázó vállalkozásoknak szerepelniük kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy teljes bizonyító erejű nyilatkozatot kell benyújtaniuk, hogy nem áll fenn köztartozásuk.

Könyvelés Magyarországon

A legtöbb mérlegképes könyvelő Budapesten tevékenykedik, de könyvelő irodák szép számmal vidéken is megtalálhatóak. A Kontír Professional Kft. Budapesten, Debrecenben és Pécsett olcsó, de megbízható könyvelést nyújt megbízói részére, ráadásul új ügyfelek 1 hónapos ingyenes könyvelésben részesülnek.

Mérlegképes könyvelő képzés

A 2020. szeptember 1-től hatályos 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet következtében a pénzügyi szervezeti és vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ rendszerű szakképzés 2020. december 31-e után megszűnik. Ezen képzéseket indító intézmények még utoljára az idei, 2020-as évben indíthatnak ilyen szakmai képzéseket, valamint a rendelet szerint a képzésben résztvevő személyek 2022. december 31-ig záróvizsgázhatnak. A mérlegképes könyvelő képzés sorsa egyelőre tisztázatlan, valószínűsíthető, hogy csak felnőttképzésben illetve hatósági képzés keretein belül lehet majd tanulni.

Forrás: ado.hu, szamvitelnavigator.hu