Az büntetés nélküli, átmeneti időszakkal leginkább azokat szerették volna megkímélni, akik önhibájukon kívül július elejéig nem tudtak eleget tenni a szigorított követelményeknek. A júliusban bevezetett online számlaadat-szolgáltatás értelmében minden adóalany, aki belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön értékesített termékről vagy szolgáltatásról állít ki számlát, vagy azzal egy tekintet alá eső okmányt, köteles adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni.

A szankciómentes időszak, csak akkor volt érvényes, ha az adóalany regisztrált az Online Számla rendszerben, mielőtt kiállította volna az első számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső számlát. Azon belföldi adóalanyok részére kiállított számlákra, melyeknek az áthárított adótartalma elérte vagy meg is haladta a 100.000 Ft-os értékhatárt nem vonatkozik a szankciómentesség, csupán az értékhatár alattiakra. A 100.000-500.000 Ft közötti áthárított adótartalmú kézi számlákról való bejelentést pedig szeptember 30-ig még lehetőség volt 4 helyett, 5 naptári nap alatt megtenni. Azonban fontos tudni, hogy a moratórium nem vonatkozott az új szabályozás minden részére, hiszen a számlakibocsátás ideje 8 napra csökkent és szükséges a belföldi adóalany számlaszámának feltüntetése is július óta.

Sokakban felmerült a kérdés: hogyan alakul a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség a fizetővendéglátás területén. A fizetővendéglátó tevékenység esetében a kereskedelmi szálláshelyet nyújtónak csak akkor keletkezik számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége, ha a szolgáltatást igénybe vevő jelzi adóalanyiságát és feltünteti adószámát. Nem keletkezik azonban online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha a szolgáltatást igénybe vevő nem minősül belföldi adóalanynak. Számla hiányában a fizetővendéglátó tevékenységet végzőnek gondoskodnia kell nyugta adásról, azonban a nyugta kibocsátása csak pénztárgéppel végezhető. A bizonylatadási kötelezettségnek az Áfa törvényben foglaltak szerint számla kibocsátásával is eleget lehet tenni, nem csak nyugtaadással. Ha a nyugta helyett számlával tesznek eleget a bizonylatadási kötelezettségnek, akkor a PTGSZLAH űrlap elektronikus módon való beadásával szükséges a kibocsátott számlákról való adatszolgáltatásnak eleget tenni havi rendszerességgel, és nem szükséges külön online számlaadat-szolgáltatás.