A vállalkozások működését befolyásoló szükséges és kötelező rendeletek miatt sok vállalkozás nehéz helyzetbe jutott, illetve jelentős bevételkiesésre számíthat. A napokban került sor az érintett vállalkozások helyzetének megvitatására a parlamentben. A kormány számos intézkedéssel igyekszik könnyíteni azon vállalkozások helyzetét, akiknek a főtevékenységük szerinti munkavégzése jelentősen visszaesett vagy ellehetetlenült. Az idevonatkozó, alábbiakban tárgyalt rendelkezések részletesen a Magyar Közlöny honlapján megjelent 2020. évi 47. számú és 51. számú közleményben olvashatóak.

Az üzletek nyitva tartásának első korlátozása múlt hét kedden lépett érvénybe. Azóta a boltok csak 15 óráig tarthatnak nyitva. A kötelezettség alól kivételt képeznek a gyógyszertárak, benzinkutak, az élelmiszert, háztartási tisztítószert, higiéniai papírterméket, vegyi árut, drogériai termékeket és illatszert árusító üzletek, illetve a dohányboltok mellett a szolgáltató szektorban tevékenykedők is.

2020. március, április, május és június hónapjaira az egyéni vállalkozók és a 1997. évi LXXX törvény szerinti társas vállalkozások mentesülnek munkavállalók utáni közterhek megfizetése alól. Kedvezményeket kapnak a szociális hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás és járulékfizetés tekintetében. Az említett hónapokra csak a járulékalapot képező jövedelem után a természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell befizetni, ami 4 %-ot jelent, de maximum 7710 forintot.

A személyszállító szolgáltatást végző vállalkozókon kívül további 81 480 kisadózó vállalkozás részesül kedvezményekben. Nekik 2020. június 30-ig nem kell eleget tenniük a tételes adó szerinti átalányfizetési kötelezettségnek. Ráadásul ezek a kisadózó vállalkozások a március 1-je előtt keletkezett adótartozás megfizetésére is haladékot kapnak. Az adótartozás megfizetését elegendő a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnése szerinti negyedév utáni 10 hónap alatt, egyenlő részletekben teljesíteni. Az imént felsorolt kedvezményekre azon kisadózó vállalkozások jogosultak, akiknek főtevékenysége szerepel az 51. számú közlönyben feltüntetett tevékenységek között.

A veszélyhelyzet alatt minden vállalkozás és magánszemély, 2020. március 18. éjfél előtt keletkezett szerződés szerinti, hitelező felé fizetendő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége szünetel. Ezen fizetési haladék minden hitelező által üzletszerűen nyújtott kölcsön- és hitelszerződésre, valamint pénzügyi lízingszerződésre vonatkozik. A fizetési haladék, más néven fizetési moratórium az év végéig tart. Az ezen időszak alatt lejáró szerződések is meghosszabbodnak december 31-ig. Természetesen, aki a szóban forgó időtartam alatt is az eddigi feltételek mellett szeretné folytatni a törlesztést, az megteheti. A március 18. után felvett fogyasztói hitelek teljes hiteldíj mutatóját pedig a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megnövelt értékében maximalizálják.

A veszélyhelyzet alatt, illetve a megszűnést követő 30 napban, a munkáltató az aktuális munkatörvénykönyv szabályaitól néhány pontban eltérhet, hogy a járványügyi szabályozásoknak megfeleljen. Ezen időszakban tehát egyoldalúan rendelhet el otthoni munkavégzést, a munkaidő beosztást megszokottól eltérően módosíthatja, illetve indokolt esetben lépéseket tehet az alkalmazott egészségi állapotának ellenőrzésére.

Ezeken felül a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelnek a végrehajtói eljárások és tevékenységek. Ezek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap után kezdődnek újra. Végezetül pedig fontos megemlíteni, hogy június 30-ig a rendezvényszervezés, szerencsejáték, sportszolgáltatás, vendéglátóipar, előadó művészet, és turisztika területén dolgozó vállalkozók részére a bérbeadók nem mondhatják fel a nem lakhatás céljára bérelt helyiség bérleti szerződését, és a bérleti díjat sem emelhetik fel ebben az időszakban.

Források: magyarkozlony.hu, kormány.hu, koronavirus.gov.hu