A módosítások szerint a számlaadat-szolgáltatás köre egyrészt kiterjed olyan számlákra és információkra, melyeket eddig nem kellett beszolgáltatni, másrészt olyan személyekre, akikre eddig nem vonatkozott adatszolgáltatási kötelezettség. Ezen kívül az adatszolgáltatásra rendelkezésre álló időben is változások állnak be.

A 2018. július 1-én hozott törvény szerint az Áfa tekintetében meghatározott 100.000 forintos értékhatárt átlépve, belföldi adóalany részére kibocsátott számla esetén keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség a NAV felé. 2020. július 1-től minden adóalany köteles adatszolgáltatásra, aki számlát, vagy azt helyettesítő okmányt állít ki, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére, belföldön nyújtott szolgáltatásról vagy értékesített termékről. A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség idén függetlenedik az áthárított Áfa összegétől, így akkor is kötelező az adatszolgáltatás, ha nincs áthárított Áfa. Az Áfa összege tehát nem befolyásolja a bejelentési kötelezettséget, de meghatározza, hogy a számla kibocsátását követően hány nap áll a rendelkezésünkre az adatbejelentés megtételére.

Július 1-től a számla kibocsátására már csak a teljesítést követő 8 napon van lehetőség, az eddigi 15 nap helyett. A számla kiállítást követően 4 naptári nap áll a vállalkozók rendelkezésére, hogy eleget tegyenek az adatszolgáltatási kötelezettségnek, ha az Áfa érték 500.000 forint alatt van. Amennyiben az Áfa eléri vagy meghaladja ezt az értéket, akkor az adatbejelentést a számla kiállítását követő naptári napon meg kell tenni. Az online számlázó programok általában automatikusan elvégzik az adatbejelentést, így ha mi is ilyet használunk, csupán annyi a teendőnk, hogy megbizonyosodjunk róla az általunk használt program megfelel a törvényi változásoknak. Ha kézi számlát állítunk ki, akkor az adatszolgáltatást manuálisan, egyesével kell elvégeznünk az Online Számla rendszerben.

2020. július 1-től megszűnik bizonyos adómentes tevékenységet végzők eddigi, számlaadási kötelezettség alól való mentessége. A számlaadási kötelezettség, és vele az adatszolgáltatási kötelezettség is kiterjed az Áfa törvény 85. és 86. paragrafusa szerint meghatározott adómentes tevékenységekre, melyek a következők: nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás; fogtechnikus és fogorvos által végzett tevékenység; egyéb oktatás, például jogszabály alapján vagy engedéllyel rendelkező által végzett felnőttképzés; ingatlanértékesítés; együttműködő közösség szolgáltatása.

Nem szükséges számla adatot szolgáltatni, ha a számla külföldi adóalany vagy nem adóalany részére van kiállítva. Azonban júliustól a belföldi adóalany részére kiállított számla kötelező adattartalma bővül. A számlán fel kell tüntetni a belföldi adóalany partner adószámának első 8 számjegyét.

A változások második része 2021. januárjától lép majd érvénybe. Jövőre a számlaadat-szolgáltatás köre kiterjed gyakorlatilag minden belföldön teljesített ügylet esetén kibocsátott számlára- tehát a belföldi mellett, a külföldi vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek kiállított számlákra, helyesbítő és sztornó számlákra is.

Ezek a változások számos kedvező következménnyel járnak, hiszen az adminisztrációs folyamatok hatékonyabbak lesznek és a gazdaság is tisztul. Ezen kívül a NAV jövőre akár az áfabevallás tervezetet is elkészítheti ezen adatok alapján az adóalanyok részére.

Forrás: nav.gov.hu, szamlazz.hu, onlineszamla.nav.gov.hu