1. Személyi jövedelemadó

A legtöbb változás a személyi jövedelemadók rendszerét érinti a következő esetekben:

Átalányadózás:

2022-tól jelentősen átalakul, egyszerűsödik az átalányadózás rendszere. Azok az egyéni vállalkozók, akik az átalányadózást választják, csak az éves minimálbér 50%-át meghaladó jövedelem után kell fizetniük. Ezenfelül lehetőségük van a családi adókedvezmény lehetőségével élni. Főszabály szerint az átalányadózó jövedelem megállapításához használandó költséghányadok a következők: 40% a tevékenységek esetében, 80% meghatározott tevékenységek esetében a következő ágazatoknál: személyszállítás, építőipar, szépségipar, és 90% a mezőgazdasági őstermelő, valamint a kiskereskedelmi tevékenységek esetében. Növekszik továbbá az átalányadózás feltételeként az értékhatár összege. A korábbi 15 millió forint helyett a mindenkori éves minimálbér tízszeresére. A kiskereskedelmi tevékenységek esetében azonban 100 millió forint helyett az éves minimálbér ötvenszerese lesz a korlát.

25 év alatti fiatalok szja mentessége:

A korosztályi kritériumnak megfelelő fiatalok szja mentessége a munkaviszonyból származó jövedelmekre, továbbá az adóköteles TB ellátásra és a nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre vonatkozik. Az összege maximum a tárgyévet megelőző július havi nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege. A mentesség nem terjed ki a végkielégítésre, az ingatlanból származó jövedelemre, az egyéb, valamint az elkülönített adózó jövedelmekre és juttatásokra, osztalékokra sem.

Négy vagy több gyermekes anyákra vonatkozó adókedvezmények:

A kedvezmény igénybevételére az a nő jogosult, aki az általa nevelt gyermekek miatt családi pótlékra jogosult, vagy jogosultsága 12 éven keresztül fennált, vagy jogosultsága megszűnése a gyermeke elvesztése miatt következett be. A módosítást követően már azok az anyák is igénybe vehetik a kedvezményt, akiknek fogyatékoságban szenved a gyermeke, és ezért szociális intézménybeli ellátásra szorul, abban az esetben, ha a szülő felügyeleti joga fennáll és a kapcsolattartás rendszeres.

Kriptoeszközök adózása:

A korábbi eljárásrenddel ellentétben a kriptoeszközök átruházásából származó jövedelem már nem az egyéb jövedelmek kategóriájába tartozik majd, hanem a különadózó jövedelmek közé, és azon belül pedig a tőkejövedelmek közé sorolandó. Ebből adódóan csupán 15%-os szja terheli majd. A kriptoeszközök közé tartozik, ami a főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazása által elektronikus módon tárolható és átruházható. Az elfogadott jogszabály alapján adóköteles ügylet akkor keletkezik, amennyiben a kriptoeszköz kikerül a kriptovilágból. Ügyleti bevételt akkor kell megállapítani és leadózni, ha az meghaladja a mindenkori minimálbér 10%-át, valamint, ha a bevételek éves összege nem haladja meg a minimálbért. Az új szabályozás alapján lehetőség nyílik majd az adókiegyenlítésre hároméves viszonylatban. 2022-től lehetőség nyílik továbbá a korábbi évek elmaradt kriptojövedelmeinek a kedvező 15%-os adózására is, a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülés mellett.

Adómentesség:

A kifizető által biztosított, emberi erő által hajtott vagy maximum 300W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpárok magáncélú használata adómentes.

Adómentes bevételnek minősül továbbá a koronavírus járvány következtében elhunytak hozzátartozói számára, köztársasági elnök által létrehozott alapítványok által küldött juttatás.

2. Szakképesítési hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó

2022. július 1-jével megszűnik a szakképzési hozzájárulás, valamint ezzel együtt a szociális hozzájárulási adó mértéke 15%-ra csökken. A kifizetőnek, nem kell majd szociális hozzájárulási adót fizetnie a szakképzési munkaszerződés és a tanulói munkaszerződés alapján a tanulóknak kifizetett jövedelmek után sem. A nyugdíjas személyek esetében a kereső tevékenységből származó jövedelem mentesül a társadalombiztosítási, valamint a szociális hozzájárulási adó kötelezettségei alól. Köteles lesz azonban adózni az egyéb jövedelmei, és a külön adózó jövedelmei után. Változás, hogy a szakirányú oktatás, továbbá a duális képzési formára vonatkozó adókedvezmények biztosítása a hozzájárulási adóból történik majd 2022. július 1-jét követően. Azok az egyének számára, akik nem kötelesek szociális hozzájárulási adó fizetésére, érvényesíthetővé válik az adókedvezmény visszaigénylés keretén belül.

3. Társasági adó

Csoportos társasági adóalanyiság:

Nem lehet csoportos társasági adóalany tagja: nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, valamint iskolaszövetkezet 2021. július 10-ét követően. Az előbb felsorolt szervezetek csoporttagsága 2021. adóév végéig azonban fennáll.

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány:

A közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványoknak, egyházi fenntartású egyetemeknek, illetve fenntartóiknak a társasági adóalanyok kedvező feltételek mellett nyújthatnak anyagi támogatást, amennyiben kötöttek az intézménnyel felsőoktatási támogatási megállapodást. Ezekben az esetekben a tao alap csökkentés a támogatás 300%-a, továbbá magát a megállapodást 3 évre lehet kötni, az eddigi 5 év helyett. Ennek oka, hogy a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványnak adott eszközök és juttatások átkerülnek az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek közé.

Hibrid gazdasági társaság:

2022-től belföldi illetékességű adózónak számít majd a Magyarországon bejegyzett vagy székhellyel rendelkező hibrid gazdálkodó szervezet, abban az esetben, ha a szervezet belföldi illetékességgel nem rendelkező többségi tulajdonosát a jogrendszere helyi társasági adó alanyaként vagy annak megfelelő adó alanyként kezel. A hibrid gazdálkodó szervezet jövedelme olyan mértékig adózik, amíg a magyar vagy más ország a jövedelmét nem adóztatja meg.

4. Általános forgalmi adó

Utólagos áfa alap csökkentés lehetőségei:

Az általános forgalmi adó visszatérítés kérelmezésére lehetőség lesz az adó elévülését követő 1 éven belül. Az eddigi eljárásrend szerint az elévülést megelőző 6 hónapon belül lehetett kérvényezni a visszatérítést. Ezenkívül kedvező változásokra lehet számítani a behajthatatlan követelések alapján történő áfa alap csökkentés esetében is. Ekkor is lehetőség lesz az ok bekövetkezésétől számított egy éven belül a behajthatatlan követelések áfájának visszakérvényezésére.

Áfa visszatérítés az Egyesült Királysággal kapcsolatban:

Viszonosság keretében lesz lehetőségük az Egyesült Királyságban letelepedett áfa alanyoknak a magyarországi áfa visszatéríttetésére. Kivételt képez ez alól Észak-Írország, amely továbbra is tagja az Európai Uniónak, azáltal rájuk az Unióban hatályos jogszabályok érvényesek.

A pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségei:

Új ellenőrzési mód kerül bevezetésre az elektronikus kereskedelemi szabályok módosítása okán. A pénzforgalmi szolgáltatóknak nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségei lesznek a határon átnyúló fizetések tekintetében. Az adatszolgáltatás terhe a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját terheli, amennyiben az adott negyedévben a határon átnyúló fizetések száma meghaladja a 25 db-ot.

5. Helyi adók

Mentesül az idegenforgalmi adó megfizetése alól az, aki az egészségügyi közszolgálat teljesítése okán töltött el vendégéjszakákat.

6. Ágazati különadók

Megszűnik a különadó kötelezettsége a kockázatitőkealap-kezelők, valamint a tőzsde és az árutőzsdei szolgáltató pénzügyi szervezeteknek. Nem kell megnövelni továbbá az energiaellátók jövedelemadójának adóalapját a vagyonkezelőnek kifizetett juttatásokkal.