Adóbevallási és adófizetési határidők, illetve beszámolási kötelezettség elhalasztása

2020. szeptember 30. az új határidő minden olyan helyzetre, ahol az éves adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettség, illetve az adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettség 2020. április 22. és szeptember 30. közé esne. Ilyen esetekben az adó- és járulékelőleget az utolsó rendelkezésre álló bevallásban szereplő előleg összegének figyelembe vételével állapítják meg. Ennek az összegnek a mérséklését még az esedékesség előtt kérvényezheti az adózó. A határidő ilyen jellegű elhalasztása a következő adónemeket érinti: kisvállalati adó, társasági adó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék és energiaellátók jövedelemadója.

Szintén szeptember 30. lesz a határidő a számviteli törvény szerinti beszámolók készítésére, közzétételére, letétbe helyezésére, nyilvánosságra hozására és benyújtására. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira ez nem vonatkozik.

Adómérséklés kérelmezésére lehetőség

Az adózó kérelmet nyújthat be, melyben igényelheti az őt terhelő adótartozásnak csökkentését. Az adótartozás redukálása maximum 20%-al lehetséges, legfeljebb 5 millió forintig. A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás mellett, az esedékességkor még ki nem fizetett adó is adótartozásnak számít. Adómérséklést az kérvényezhet, akinél a gazdasági tevékenységet a tartozás befizetése után, a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetből származó okok miatt, nem lehetne folytatni és ahol a racionális gazdálkodás visszaállítható vagy előmozdítható a tartózás csökkentésével. A kérelmet az önkormányzati vagy állami adóhatóságnál lehet leadni FAG01, vagy FAM01 formanyomtatványok kitöltésével, elektronikus úton.

Adófizetés halasztására, részletfizetésre lehetőség

A halasztás és a részletfizetés nem összekapcsolható, csak az egyik vehető igénybe egyszerre. Maximum 6 hónap pótlékmentes fizetési haladék, vagy 12 hónap pótlékmentes részletfizetés kérelmezésére van lehetőség. A kedvezmény csak akkor igényelhető, ha az adózó bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy veszélyhelyzet miatt támadt fizetési nehézsége. Halasztásra vagy részletfizetésre vonatkozó kérvény illetékmentesen adható le az adóhatóságnál, a veszélyhelyzet megszűnése után még 30 napig.

Társasági adó akár 0 forintra csökkenthető

A május 1-ével érvénybe lépő kormányrendelet szerint, mely a Magyar Közlöny 96. számában olvasható, az ezt az időpontot magában foglaló adóévre a teljes adózást megelőző nyereség fejlesztési tartalékba tehető azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, akiknél az adózás előtti nyereség legfeljebb 10 milliárd forint. A befizetendő társasági adó így nulla forintra csökkenthető. Az adózók dönthetnek úgy, hogy ezt visszamenőleg, már a 2019-ben kezdődő adóévre is alkalmazzák.

Szociális hozzájárulási adó és kisvállalati adó csökkenése

2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mérséklődik 2%-kal, így ezentúl csupán 15,5% lesz. 2021. január 1-től pedig a kisvállalati adó (KIVA) is csupán 11% lesz, az eddigi 12% helyett.

Idegenforgalmi adó felfüggesztése

2020. április 26. és december 31. között a szálláshelyeknek nem kell beszednie az idegenforgalmi adót és befizetnie az önkormányzat felé. Habár az idegenforgalmi adó felfüggesztésre került, a szálláshely üzemeltetőjének adóbevallási kötelezettsége továbbra is fennáll, melynek eleget kell tennie minden tárgyhót követő hónap 15.-éig. A bevallási kötelezettség alól csupán a nulla forintos bevallás kivétel. Nulla forintos bevallás kétféleképpen keletkezhet, ha egész hónapban nem volt vendég a szálláshelyen, vagy ha csak olyanok tartózkodtak a szálláshelyen, akik az illetékes önkormányzat idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályzata, vagy a helyi adókról szóló törvény szerint nem köteles idegenforgalmi adó megfizetésére. Amennyiben olyan személy is megszáll a szálláshelyen, akinek alaphelyzetben kellene idegenforgalmi adót fizetnie, és olyan is, akinek nem, akkor az adóbevallást adóköteles és adómentes bontásban is el kell készíteni. A bevallás elkészítése azért fontos, mert a be nem fizetett, de bevallott idegenforgalmi adó összegével megegyező vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelhetnek az önkormányzatok.

Levonható a védőeszközök áfája

Az 1993. évi munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani a biztonságos munkavégzést, így a járványhelyzetben szükséges védőfelszerelést is. Az áfa levonhatóság szempontjából fontos, hogy a védőeszköz vállalkozási célt szolgáljon, tehát olyan tevékenység esetén használják, amit a vállalkozás érdekében történik. Az adólevonás mértékét az határozza meg, hogy a védőeszközöket az adóalany mennyire használja adóköteles szolgáltatás nyújtása vagy termék értékesítése közben. Ha a vállalkozó csak adómentes tevékenységet végez, vagy alanyi adómentes, akkor a védőeszköz áfáját nem vonhatja le. Amennyiben a védőeszköz egyetlen személyt véd (például maszk, kesztyű stb.), számviteli bizonylattal kell igazolni egy esetleges ellenőrzés alkalmával, hogy a védőeszköz a dolgozónak átadásra került.

Forrás: menedzserpraxis.hu, piacesprofit.hu, magyarnemzet.hu